Մանրամասն
Հետևել

Նորատուսի գերեզմանատուն, հայկական միջնադարյան գերեզմանոց Նորատուս գյուղի հարավարևելյան մասում։ Խաչքարերը թվագրվում են 9-17(18)-րդ դարերին։ Այժմ՝ Ջուղայի խաչքարերի ոչնչացումից հետո, խաչքարների ամենամեծ համալիրն է։

Փոստային ծառայություններ Նամակներ եւ ծանրոցներ
Սակագներ

Նամակների առաքում ՀՀ տարածքում Փոստային հաշվիչ


Փոստային առաքանու և ծառայությունների տեսակը Սակագինը Նշումներ
ա) հասարակ

մինչև 20 գր քաշով 70 Զինվորական մասերի հասցեով և զինվորական մասերից ուղարկվող փոստային բացիկների ու նամակների համար վարձ չի գանձվում
20գր-ից մինչև 100գր 170
100գր-ից մինչև 250գր 350
250գր-ից մինչև 500գր 650
500գր-ից մինչև 1000գր 1200
1000գր-ից մինչև 2000գր 1800
բ) պատվիրված

Քաշի համար վարձը գանձվում է ինչպես հասարակ նամակի համար

Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից 50
գ) գնահատված

Քաշի համար վճարը գանձվում է ինչպես հասարակ նամակի համար
Գնահատված նամակի սակագինը բաղկացած է` հասարակ նամակի համար նախատեսված սակագնից, պատվերի վճարից և հայտարարված գնի ապահովագրական վճարից:
Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից 50
Հայտարարված գնի համար գանձվում է ապահովագրական վճար 5%


Միջազգային նամակների առաքումՓոստային առաքումների և ծառայությունների տեսակները Ծառայության սակագինը ըստ ուղարկման ձևի
Վերգետնյա և S.A.L. Օդային Նշումներ
ա) հասարակ


մինչև 20գր քաշով 340 350 Գործող կարգի համաձայն ժամկետային զինվորական ծառայողներից նամակները ընդունվում են անվճար
20գր-ից մինչև 100գր 750 870
100գր-ից մինչև 250գր 1400 1870
250գր-ից մինչև 500գր 2490 3730
500գր-ից մինչև 1000գր 4180 6740
1000գր-ից մինչև 2000գր 5840 9800
բ) պատվիրված


Քաշի համար վճարը գանձվում է ինչպես հասարակ նամակի համար կախված ուղարկման ձևից (վերգետնյա կամ օդային)


Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից և ուղարկման ձևից 1100 1100
գ) գնահատված


Քաշի համար վճարը գանձվում է ինչպես հասարակ նամակի համար կախված ուղարկման ձևից (վերգետնյա կամ օդային)

Գնահատված նամակի սակագինը բաղկացած է հասարակ նամակի համար նախատեսված սակագնից, պատվերի վճարից և հայտարարված գնի ապահովագրական վճարից:
Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից և ուղարկման ձևից 1100 1100
Հայտարարված գնի համար գանձվում է ապահովագրական վճար

ԱՊՀ երկրներ 5% 5%
Հեռավոր արտասահմանի երկրներ 3.5% 3.5%Բացիկների առաքում (Հայաստան և ԼՂՀ)

Փոստային առաքանու և ծառայությունների տեսակը Սակագինը Նշումներ
ա) հասարակ 35
բ) պատվիրված 85
Բացիկների առաքում (Միջազգային)

Փոստային առաքումների և ծառայությունների տեսակները Ծառայության սակագինը ըստ ուղարկման ձևի
Վերգետնյա և S.A.L. Օդային Նշումներ
ա) հասարակ 230 240 S.A.L. ծառայության դեպքում փոստային առաքումը կատարվում է վերգետնյա և օդային ուղիներով
բ) պատվիրված 620 650


Փաթեթների առաքում ՀՀ տարածքում

Փոստային առաքանու և ծառայությունների տեսակը Սակագինը Նշումներ
ա) հասարակ

մինչև 20 գր. քաշով 60 Կույրերի գրքեր և ձայնագրման ժապավեններ պարունակող փաթեթների համար ուղարկման վարձ չի գանձվում
20գր-ից մինչև 100գր 120
100գր-ից մինչև 250գր 200
250գր-ից մինչև 500գր 360
500գր-ից մինչև 1000գր 590
1000գր-ից մինչև 2000գր 840
հետևյալ լրիվ և ոչ լրիվ 1000 գր-ի համար 440
բ) պատվիրված

Քաշի վարձը գանձվում է ինչպես հասարակ փաթեթների համար

Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից 60Միջազգային փաթեթների առաքում

Փոստային առաքումների և ծառայությունների տեսակները Ծառայության սակագինը ըստ ուղարկման ձևի
Վերգետնյա և S.A.L. Օդային Նշումներ
ա)հասարակ


մինչև 20գր քաշով 190 200 Փաթեթներով ուղարկվում է մինչև 5կգ քաշով տպագրական հրատարակչություններ, գործարար թղթեր և այլ փաստաթղթեր
20գր-ից մինչև 100գր 420 480
100գր-ից մինչև 250գր 790 1050
250գր-ից մինչև 500գր 1360 2030
500գր-ից մինչև 1000գր 2290 3700
1000գր-ից մինչև 1500գր 2725 4995
1500գր-ից մինչև 2000գր 3160 6290
Հաջորդ յուրաքանչյուր լրիվ և ոչ 1000 գր համար (մինչև 5կգ) 2100 3600
բ) պատվիրված


Քաշի համար վճարը գանձվում է ինչպես հասարակ փաթեթների համար` կախված ուղարկման ձևից (վերգետնյա կամ օդային)


Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար` անկախ քաշից և ուղարկման ձևից 1100 1100
Ելից փաթեթների մաքսային զննման ձևակերպման համար 2250 2250 Գանձվում է միայն մաքսային հայտարարագիր լրացնելու դեպքում