Մանրամասն
Հետևել

The Opera House in Armenia boasts a tradition of centuries; its foundation and the first period of activity in Yerevan go back to the second half of the 19th century.

Փոստային ծառայություններ Նամակներ եւ ծանրոցներ
Սակագներ

Նամակների առաքում ՀՀ տարածքում Փոստային հաշվիչ


Փոստային առաքանու և ծառայությունների տեսակը Սակագինը Նշումներ
ա) հասարակ

մինչև 20 գր քաշով 70 Զինվորական մասերի հասցեով և զինվորական մասերից ուղարկվող փոստային բացիկների ու նամակների համար վարձ չի գանձվում
20գր-ից մինչև 100գր 170
100գր-ից մինչև 250գր 350
250գր-ից մինչև 500գր 650
500գր-ից մինչև 1000գր 1200
1000գր-ից մինչև 2000գր 1800
բ) պատվիրված

Քաշի համար վարձը գանձվում է ինչպես հասարակ նամակի համար

Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից 50
գ) գնահատված

Քաշի համար վճարը գանձվում է ինչպես հասարակ նամակի համար
Գնահատված նամակի սակագինը բաղկացած է` հասարակ նամակի համար նախատեսված սակագնից, պատվերի վճարից և հայտարարված գնի ապահովագրական վճարից:
Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից 50
Հայտարարված գնի համար գանձվում է ապահովագրական վճար 5%


Միջազգային նամակների առաքումՓոստային առաքումների և ծառայությունների տեսակները Ծառայության սակագինը ըստ ուղարկման ձևի
Վերգետնյա և S.A.L. Օդային Նշումներ
ա) հասարակ


մինչև 20գր քաշով 340 350 Գործող կարգի համաձայն ժամկետային զինվորական ծառայողներից նամակները ընդունվում են անվճար
20գր-ից մինչև 100գր 750 870
100գր-ից մինչև 250գր 1400 1870
250գր-ից մինչև 500գր 2490 3730
500գր-ից մինչև 1000գր 4180 6740
1000գր-ից մինչև 2000գր 5840 9800
բ) պատվիրված


Քաշի համար վճարը գանձվում է ինչպես հասարակ նամակի համար կախված ուղարկման ձևից (վերգետնյա կամ օդային)


Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից և ուղարկման ձևից 1100 1100
գ) գնահատված


Քաշի համար վճարը գանձվում է ինչպես հասարակ նամակի համար կախված ուղարկման ձևից (վերգետնյա կամ օդային)

Գնահատված նամակի սակագինը բաղկացած է հասարակ նամակի համար նախատեսված սակագնից, պատվերի վճարից և հայտարարված գնի ապահովագրական վճարից:
Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից և ուղարկման ձևից 1100 1100
Հայտարարված գնի համար գանձվում է ապահովագրական վճար

ԱՊՀ երկրներ 5% 5%
Հեռավոր արտասահմանի երկրներ 3.5% 3.5%Բացիկների առաքում (Հայաստան և ԼՂՀ)

Փոստային առաքանու և ծառայությունների տեսակը Սակագինը Նշումներ
ա) հասարակ 35
բ) պատվիրված 85
Բացիկների առաքում (Միջազգային)

Փոստային առաքումների և ծառայությունների տեսակները Ծառայության սակագինը ըստ ուղարկման ձևի
Վերգետնյա և S.A.L. Օդային Նշումներ
ա) հասարակ 230 240 S.A.L. ծառայության դեպքում փոստային առաքումը կատարվում է վերգետնյա և օդային ուղիներով
բ) պատվիրված 620 650


Փաթեթների առաքում ՀՀ տարածքում

Փոստային առաքանու և ծառայությունների տեսակը Սակագինը Նշումներ
ա) հասարակ

մինչև 20 գր. քաշով 60 Կույրերի գրքեր և ձայնագրման ժապավեններ պարունակող փաթեթների համար ուղարկման վարձ չի գանձվում
20գր-ից մինչև 100գր 120
100գր-ից մինչև 250գր 200
250գր-ից մինչև 500գր 360
500գր-ից մինչև 1000գր 590
1000գր-ից մինչև 2000գր 840
հետևյալ լրիվ և ոչ լրիվ 1000 գր-ի համար 440
բ) պատվիրված

Քաշի վարձը գանձվում է ինչպես հասարակ փաթեթների համար

Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից 60Միջազգային փաթեթների առաքում

Փոստային առաքումների և ծառայությունների տեսակները Ծառայության սակագինը ըստ ուղարկման ձևի
Վերգետնյա և S.A.L. Օդային Նշումներ
ա)հասարակ


մինչև 20գր քաշով 190 200 Փաթեթներով ուղարկվում է մինչև 5կգ քաշով տպագրական հրատարակչություններ, գործարար թղթեր և այլ փաստաթղթեր
20գր-ից մինչև 100գր 420 480
100գր-ից մինչև 250գր 790 1050
250գր-ից մինչև 500գր 1360 2030
500գր-ից մինչև 1000գր 2290 3700
1000գր-ից մինչև 1500գր 2725 4995
1500գր-ից մինչև 2000գր 3160 6290
Հաջորդ յուրաքանչյուր լրիվ և ոչ 1000 գր համար (մինչև 5կգ) 2100 3600
բ) պատվիրված


Քաշի համար վճարը գանձվում է ինչպես հասարակ փաթեթների համար` կախված ուղարկման ձևից (վերգետնյա կամ օդային)


Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար` անկախ քաշից և ուղարկման ձևից 1100 1100
Ելից փաթեթների մաքսային զննման ձևակերպման համար 2250 2250 Գանձվում է միայն մաքսային հայտարարագիր լրացնելու դեպքում