COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ հնարավոր են առաքման ժամկետների ուշացումներ:

Մանրամասն
Հետևել

Նվիրաբերել

Ֆինանսական ծառայություններ Դրամական փոխանցում
Փոստային միջազգային դրամական փոխանցումներ

Փոստային միջազգային դրամական փոխանցումներ

IFS/ STEFI համակարգը բացառապես փոստային դրամական փոխանցումների համակարգ է, որը իրականացվում է Միացյալ ազգերի կազմակերպության Համաշխարհային փոստային օպերատորների միության հովանու ներքո:

Այս համակարգով դրամական փոխանցումները տրամադրվում են միայն "ՀայՓոստ" ՓԲԸ կողմից:"ՀայՓոստ" ՓԲԸ-ն առաջարկում է `

  • Փոստային էլեկտրոնային միջազգային դրամական փոխանցումներ,
  • Փոստային թղթային միջազգային դրամական փոխանցումներ,
  • Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումներ


Փոստային դրամական փոխանցումները իրականացվում են գործընկեր երկրների բոլոր փոստային սպասարկման կետերում յուրաքանչյուր երկրի ազգային դրամով (ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում ՀՀ դրամով):Ինչպե՞ս ուղարկել

  • Այցելում եք փոստային բաժանմունք և լրացնում ԷՓ1 ձևը, որը ներառում է՝

- ուղարկողի անունը, ազգանունը կամ ձեռնարկության անվանումը

- ուղարկողի հասցեն

- փոխանցվող գումարի չափը

- ստացողի անունը, ազգանունը կամ ձեռնարկության անվանումը,

- ստացողի հասցեն ամբողջությամբ կամ ցպահանջ

  • վճարում եք փոխանցվող գումարը և ծառայության սակագինը:


Եթե փոխանցվելիք գումարը կազմում է 400 000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ և ավելի, ապա փոստային բաժանմունքի օպերատորը հաճախորդից պահանջում է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ:


Ինչպե՞ս ստանալ

  • փոստային բաժանմունքից փոխանցման մասին տեղեկություն ստանալու դեպքում այցելում եք փոստային բաժանմունք,
  • ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,
  • ստանում եք գումարը /գումարը տրամադրելուց միջնորդավճար չի գանձվում/:


Դրամական փոխանցումները վճարվում են բացառապես փոխանցման վրա նշված անձանց կամ լիազորված անձին` նոտարական վավերացում ստացած լիազորագրի հիման վրա: Այլ պետությունում տրված լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի ապոստիլով, եթե ՀՀ միջազգային պայմանգրերով այլ բան սահմանված չէ:


"ՀայՓոստ" ՓԲԸ պարտավոր է տրամադրել հաճախորդին յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող կտրոն, որտեղ նշված է փոխանցվող գումարի չափը, ծառայության գումարի չափը և այլ մանրամասներ:
Փոստային դրամական փոխանցումներ իրականացնելիս փոխանցման տվյալների փոփոխումը, չեղյալացումը իրականացվում է անվճար` համաձայն ուղարկողի գրավոր դիմումի:Փոստային էլեկտրոնային միջազգային դրամական փոխանցումներ
Փոստային էլեկտրոնային միջազգային դրամական փոխանցումներ իրականցնելու համար "ՀայՓոստ" ՓԲԸ-ն առաջարկում է IFS/ STEFI համակարգը:IFS/ STEFI դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով հնարավոր է դրամական փոխանցումներ կատարել

բոլոր փոստային սպասարկման կետերում:


Յուրաքանչյուր երկրում գործող սակագներին կարող եք ծանոթանալ՝ հետևելով համապատասխան հղմանը:


ՀՀ-ից IFS/STEFI –ով արտերկիր ուղարկվող դրամական փոխանցումների սակագինը (ծառայության գումարը) կազմում է ուղարկվող գումարի 4%-ը:

IFS/ STEFI փոստային դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով փոխանցումը հասանելի է այն օրվանից, երբ կատարվել է տվյալ փախանցումը: Համակարգում փոխանցումը պահպանվում է մոտ մեկ ամիս:

Փոստային թղթային միջազգային դրամական փոխանցումներ
Փոստային թղթային միջազգային դրամական փոխանցումների փոխանակումը իրականացվում է հետևյալ երկրների հետ՝


Լատվիա
Էստոնիա
Լեհաստան
Բելգիա
Դանիա
Ռումինիա
Թուրքմենիա
Ղրղզստան
Վրաստան
Տաջիկստան


Փոստային թղթային միջազգային դրամական փոխանցումները իրականացնելու համար սակագինը (ծառայության գումարը) կազմում է ուղարկվող գումարի 4%-ը:

Փոստային թղթային միջազգային դրամական փոխանցումները հասանելի են փոխանցումը կատարելու 5-րդ օրվանից սկսած: Վերջինս համակարգում պահպանվում է մեկ ամիս: