Մանրամասն
Հետևել

Խոր Վիրապ, Խոր վիրապի վանք, ճարտարապետական հուշարձան, XVII դարի վանք-ամրոց Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Ոստան գավառում:

Ֆինանսական ծառայություններ Դրամական փոխանցում
SIGUE արտասահմանյան համակարգով արագ դրամական փոխանցումներ (նախկին COINSTAR)

SIGUE արտասահմանյան համակարգով արագ դրամական փոխանցումներ (նախկին COINSTAR)

SIGUE արտասահմանյան համակարգով արագ դրամական փոխանցումներ (նախկին COINSTAR)

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է SIGUE արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգով դրամական փոխանցումներ ֆիզիկական անձանց միջև: Այս համակարգի միջոցով հնարավոր է դրամական փոխանցումներ կատարել աշխարհի 120-ից ավել երկրներում:


SIGUE MONEY TRANSFER դրամական փոխանցումների ընդունումը և վճարումը իրականացվում է ՀՀ դրամով և Եվրոյով:


SIGUE MONEY TRANSFER համակարգի միջոցով դրամական փոխանցման մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափը 4999.00 EUR կամ համարժեք ՀՀ դրամ:


SIGUE MONEY TRANSFER համակարգով դրամական փոխանցումը հասանելի է դառնում 15 րոպեից:


Փոխանցումը համակարգում պահպանվում է վեց ամիս: Ժամկետը լրանալու, ստացողի չներկայանալու կամ փոխանցումից հրաժարվելու դեպքում դրամական փոխանցումը վերադարձվում է՝ բացառությամբ միջնորդավճարի:"Sigue Money Transfer " դրամականփոխանցումներիսակագներնեն՝


Դրամականփոխադրություններիգումարներիմիջակայք

EUR

Ծառայությանսակագին

EUR

0.01- 100.00

3.00

100.01- 200.00

6.00

200.01- 300.00

10.00

300.01-400.00

14.00

400.01-500.00

18.00

500.01-750.00

25.00

751.00-1250.00

30.00

1251.00-1750.00

40.00

1751.00-2250.00

55.00

2251.00-2750.00

75.00

2751.00-3000.00

85.00

3001.00-4999.00

95.00


Միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից, Հայաստանի Հանրապետությունում՝ միայն ՀՀ դրամով:


Ի՞նչպես ուղարկել.


- Այցելում եք մոտակա փոստային բաժանմունք,

- Ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,

- Հայտնում եք ստացողի անունը, ազգանունը, փոստի հասցեն, փոխանցման գումարի չափը,

- Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը լրացնում է փոխանցման դիմումը,

- Վճարում եք փոխանցման գումարը և միջնորդավճարը,

- Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը Ձեզ տրամադրում է փոխանցման համարը/կոդը/,

- Ստացողին տեղեկացնում եք փոխանցված գումարի վերաբերյալև հայտնում փոխանցման համարը (կոդը):


Ի՞նպես ստանալ.


  • Այցելում եք մոտակա փոստային բաժանմունք,
  • Ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,
  • Ներկայացրնում եք փոխանցման համարը/կոդը/ փոստային բաժանմունքի աշխատակցին և ստանում գումարը /գումարը վճարելիս միջնորդավճար չի գանձվում/:


Դրամական փոխանցումները վճարվում են բացառապես փոխանցման վրա նշված անձանց կամ լիազորված անձին` նոտարական վավերացում ստացած լիազորագրի հիման վրա: Այլ պետությունում տրված լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի ապոստիլով, եթե ՀՀ միջազգային պայմանգրերով այլ բան սահմանված չէ:


Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն.


Դրամական փոխանցումը ենթակա է փոփոխման միայն այն դեպքում, երբ տվյալ փոխանցումը դեռևս վճարված չէ:

Փոփոխման ենթակա են միայն ստացողի վավերապայմանները:

Դրամական փոխանցումը կատարելիս "ՀայՓոստ" ՓԲԸ հաճախորդին պետք է տրամադրի յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող փաստաթուղթ, որտեղ նշված է փոխանցվող գումարի չափը, , միջնորդավճարի չափը, արժույթը և այլ մանրամասներ:


Համակարգի սպասարկման կետերի, համակարգի մասնակից կազմակերպությունների և այլ տեղեկատվությունների համար կարող եք այցելել http://www.sigue.com/ ինտերնետային կայք կամ զանգահարել (+37410) 514 526, (+374 10) 514 796 հեռախոսահամարներով