Մանրամասն
Հետևել

The Opera House in Armenia boasts a tradition of centuries; its foundation and the first period of activity in Yerevan go back to the second half of the 19th century.

Ֆինանսական ծառայություններ Դրամական փոխանցում
FORSAGE համակարգով արագ դրամական փոխանցումներ

FORSAGE համակարգով արագ դրամական փոխանցումներ

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է փոստային արագ դրամական փոխանցումներ FORSAGE համակարգով: FORSAGE համակարգով փոստային արագ դրամական փոխանցումներն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության փոստային կապի նշանակված օպերատորների միջև:

FORSAGE համակարգով փոստային արագ դրամական փոխանցումներն (այսուհետ՝ դրամական փոխանցումներ) իրականացվում են ֆիզիկական անձանց միջև:

FORSAGE դրամական փոխանցումների համակարգով փոխանցումը հասանելի է դառնում 1 ժամվա ընթացքում:


FORSAGE համակարգով մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափը 150 000 ռուբլի է կամ դրան համարժեք ՀՀ դրամ:

Հայաստանի Հանրապետությունում FORSAGE համակարգով դրամական փոխանցումների ընդունումը և վճարումը իրականացվում է ՌԴ ռուբլով կամ հաճախորդի ցանկությամբ՝ ՀՀ դրամով:

Ռուսաստանի Դաշնությունում FORSAGE համակարգով դրամական փոխանցումների ընդունումը և վճարումը իրականացվում է ՌԴ ռուբլով:


FORSAGE համակարգովընդունվողդրամականփոխանցումներիսակագներնեն՝

ՀՀ-ում FORSAGE համակարգով իրականացվող դրամական փոխանցումների սակագինը կազմում է 1.8%, ՀՀ դրամով փոխանցումների դեպքում նվազագույնը 2000 ՀՀ դրամ, ռուբլով փոխանցումների դեպքում՝ 149 ռուբլի:

Միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից, Հայաստանի Հանրապետությունում՝ միայն ՀՀ դրամով:

Փոխանցումը համակարգում պահպանվում է մեկ ամիս: Ժամկետը լրանալու, ստացողի չներկայանալու կամ փոխանցումից հրաժարվելու դեպքում դրամական փոխանցման գումարը վերադարձվում է ուղարկողին՝ բացառությամբ միջնորդավճարի:


Ինչպե՞ս ուղարկել.

  • Այցելում եք մոտակա փոստային բաժանմունք,
  • Ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,
  • Հայտնում եք ստացողի անունը, ազգանունը, փոստի հասցեն, փոխանցման գումարի չափը,
  • Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը լրացնում է փոխանցման դիմումը,
  • Վճարում եք փոխանցման գումարը և միջնորդավճարը,
  • Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը Ձեզ տրամադրում է փոխանցման համարը/կոդը/,
  • Ստացողին տեղեկացնում եք փոխանցված գումարի վերաբերյալ և հայտնում փոխանցման համարը (կոդը):


Ինչպե՞ս ստանալ.

  • Այցելում եք մոտակա փոստային բաժանմունք,
  • Ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,
  • Ներկայացնում եք փոխանցման համարը/կոդը/ փոստային բաժանմունքի աշխատակցին և ստանում գումարը /գումարը վճարելիս միջնորդավճար չի գանձվում/:

Դրամական փոխանցումները վճարվում են բացառապես փոխանցման վրա նշված անձանց կամ լիազորված անձին` նոտարական վավերացում ստացած լիազորագրի հիման վրա: Այլ պետությունում տրված լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի ապոստիլով, եթե ՀՀ միջազգային պայմանգրերով այլ բան սահմանված չէ:


Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն.

Դրամական փոխանցումը ենթակա է փոփոխման միայն այն դեպքում, երբ տվյալ փոխանցումը դեռևս վճարված չէ:

Փոփոխման ենթակա են միայն ստացողի վավերապայմանները:

Դրամական փոխանցումը կատարելիս "ՀայՓոստ" ՓԲԸ հաճախորդին պետք է տրամադրի յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող փաստաթուղթ, որտեղ նշված է փոխանցվող գումարի չափը, միջնորդավճարի չափը, արժույթը և այլ մանրամասներ:

Հայաստանի Հանրապետությունում համակարգի սպասարկման կետերն են «Հայփոստ» ՓԲԸ փոստային բաժանմունքները, իսկ Ռուսաստանի դաշնությունում ФГУП “Почта России” կազմակերպության փոստային բաժանմունքները, որոնց ցանկին կարող եք ծանոթանալ հետևելով http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/finuslug/forsage ինտերնետային հղմամբ:

Ֆորսաժ դրամական փոխանցումների ծառայությունն իրականացվում է ՙSigue Money Transfer՚ արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգի միջոցով, որի մասնակիցը հանդիսանում է ՙՀայփոստ՚ ՓԲԸ-ն:

Համակարգի սպասարկման կետերի, համակարգով փոստային արագ դրամական փոխանցումների վերաբերյալ ցանկացած հարցի դեպքում կարող եք զանքահարել (+37410) 514 526, (+374 10) 514 796 հեռախոսահամարներով: