COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ հնարավոր են առաքման ժամկետների ուշացումներ:

Մանրամասն
Հետևել

Նվիրաբերել

Ֆինանսական ծառայություններ Վճարումներ և հավաքագրումներ
Հարկերի, տուրքերի և այլ պետական վճարների ընդունում

«ՀայՓոստ» ՓԲԸ-ն ՀՀ-ում իրականացնում է տարբեր հարկատեսակների հավաքագրումը Երևանի փոստային բաժանմունքների, մարզային փոստային բաժանմունքների, ինչպես նաև ՀՀ Անշարժ գույքի կադաստրին և թաղապետարաններին կից փոստային բաժանմունքների հենակետերի միջոցով:


«ՀայՓոստ» ՓԲԸ փոստային բաժանմունքներում կարող եք վճարել հարկեր, տուրքեր և այլ պետական վճարներ:


Հայփոստ ՓԲԸ կողմից հարկերի, տուրքերի և այլ պետական վճարների հավաքագրումը կատարվում է հետևյալ կերպ`

  • Քաղաքացին այցելում է փոստային բաժանմունք,
  • Ներկայացնում է տվյալ հարկատեսակի /կամ այլ վճարման/ իր պահանջը,
  • Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը ճշտում և մուտքագրում է յուրաքանչյուր հարկատեսակի /կամ այլ վճարման/ հետ կապված տեղեկատվությունը,
  • Քաղաքացին կատարում է վճարումը, որից հետո փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը նրան է տրամադրում վճարման անդորրագիրը, որի մյուս օրինակը պահում է իր մոտ:

Այսուհետ կարող եք Հայփոստի փոստային բաժանմունքներում վճարում կատարել նաև կենտրոնական գանձապետարանի հետևյալ հաշվեհամարներին՝


  1. Ավտոկայանատեղի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով վարչական տուգանքի թիվ 900015211619 հաշվեհամարին,
  2. Ավտոկայանատեղի տեղական տուրքի թիվ 900015211593 հաշվեհամարին:


Մատուցվող ծառայությունների դիմաց գործում են հետևյալ միջնորդավճարները՝


  1. Մինչև 1000 դր վճարվող գումարի դեպքում՝ 100 դրամ,
  2. 1001 դրամ և ավել վճարվող գումարի դեպքում 1%, նվազագույնը՝ 300 դրամ:Նշում. հարկեր և տուրքեր վճարելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և հանրային ծառայության համարանիշ /ՀԾՀ/, ՀՀ Ոստիկանության վճարումների համար՝ վարորդական իրավունք, մեքենայի տեխ.անձնագիր, տուգանքի ակտ: