Մանրամասն
Հետևել

Պարզ լիճՏավուշի մարզում, Դիլիջանից 9կմ հս-արլ., 1350 մ բարձության վրա։

Նամականիշեր Նամականիշեր և փոստային արտադրանք
Հայ-հունական համատեղ թողարկում. Աֆրոդիտե

Հայ-հունական համատեղ թողարկում. Աֆրոդիտե

Թողարկման օրը` 14 դեկտեմբերի 2007թ.

Դիզայնը՝ Էդուարդ Կուրղինյան

Չափսերը` 26,1 x 36,0 մմ

Տպարանը`Joh. EnschedeStampsB.V., Նիդեռլանդներ

Տպաքանակը` 40000 x 2


Աֆրոդիտե.Հունականդիցարանիսիրո, գեղեցկությանևպտղաբերությանաստվածուհի: ՆրանէնվիրվածԱֆրոդիզիակտոնը, որընշվելէՀելլադայիկենտրոնականհատվածներում, հատկապես` ԱթենքումևԿորնթոսում: ՔանդակըպահպանվումէԱթենքիԱզգայինհնագիտականթանգարանում: