COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ հնարավոր են առաքման ժամկետների ուշացումներ:

Մանրամասն
Հետևել

Նվիրաբերել

Ֆինանսական ծառայություններ Դրամական փոխանցում
Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումներ

Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումներ


Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով իրականացվում են դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում և ԼՂՀ-ում:


Մատուցվող ծառայությունների դիմաց գործում են հետևյալ միջնորդավճարները՝


  • Ֆիզիկական անձանց համար՝

Մինչև 1000 դրամ փոխանցվող գումարի դեպքում ՝ 100 դրամ,


1001 դրամից ավել փոխանցվող գումարի դեպքում՝ 1%, նվազագույնը՝ 300 դրամ, առավելագույնը՝ 1500 դրամ,
  • Իրավաբանական անձանց համար՝ 1,5%, նվազագույնը՝ 100 ՀՀ դրամ և առավելագույնը՝ 5.000 ՀՀ դրամ:Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումներ բանկային հաշիվներին


Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումների համակարգի միջոցով հնարավոր է իրականացնել դրամական փոխանցումներ բանկային հաշիվներին:


Ինչպե՞ս ուղարկել

  • Այցելում եք փոստային բաժանմունք և լրացնում ԷՓ1 ձևը, որը ներառում է՝

√ ուղարկողի անունը, ազգանունը կամ ձեռնարկության անվանումը

√ ուղարկողի հասցեն

√ փոխանցվող գումարի չափը

√ ստացողի անունը, ազգանունը կամ ձեռնարկության անվանումը,

√ ստացողի հասցեն ամբողջությամբ կամ ցպահանջ

  • վճարում եք փոխանցվող գումարը և ծառայության սակագինը:


Եթե փոխանցվելիք գումարը կազմում է 400 000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ և ավելի, ապա փոստային բաժանմունքի օպերատորը հաճախորդից պահանջում է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ:


Ինչպե՞ս ստանալ


  • փոստային բաժանմունքից փոխանցման մասին տեղեկություն ստանալու դեպքում այցելում եք փոստային բաժանմունք,
  • ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,
  • ստանում եք գումարը /գումարը տրամադրելուց միջնորդավճար չի գանձվում/:


Դրամական փոխանցումները վճարվում են բացառապես փոխանցման վրա նշված անձանց կամ լիազորված անձին` նոտարական վավերացում ստացած լիազորագրի հիման վրա: Այլ պետությունում տրված լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի ապոստիլով, եթե ՀՀ միջազգային պայմանգրերով այլ բան սահմանված չէ:


"ՀայՓոստ" ՓԲԸ պարտավոր է տրամադրել հաճախորդին յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող կտրոն, որտեղ նշված է փոխանցվող գումարի չափը, ծառայության գումարի չափը և այլ մանրամասներ:
Փոստային դրամական փոխանցումներ իրականացնելիս փոխանցման տվյալների փոփոխումը, չեղյալացումը իրականացվում է անվճար` համաձայն ուղարկողի գրավոր դիմումի:


Փոստային դրամական փոխանցումների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել (+37410) 514-577) հեռախոսահամարով: