Մանրամասն
Հետևել

Վարդենիսի լեռները Ձգվում են Գեղամա լեռների Գնդասար գագաթից մինչև Մեծ Ծարասարի լեռնահանգույցը։ Երկարությունը շուրջ 60 կմ է։ Առավելագույն բարձրությունը Վարդնիս լեռն է, որը ունի 3522 մ բարձրություն։

Նամականիշեր Նամականիշեր և փոստային արտադրանք
Վեցերորդ նույնատիպ թողարկում. Հայոց այբուբեն

Վեցերորդ նույնատիպ թողարկում. Հայոց այբուբեն

Թողարկման օրը` դ, զ, է՝ 07 մայիսի 2012թ.

ա, բ, գ, ե՝ 14 մայիսի 2012թ.

Դիզայնը` Մարիամ Կանայան
Տպարանը` Cartor, Ֆրանսիա
Չափսը` 20,0 x 24,0 մմ
Տպաքանակը` ա - 500 000

բ - 500 000

գ - 500 000

դ - 1 000 000

ե – 500 000

զ - 1 000 000

է - 500 000