Մանրամասն
Հետևել

Հայրավանք, Հայր Հովհաննու վանք, Մարդաղավնյաց վանք, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք գյուղի հյուսիս-արևելյան կողմում, Սևանա լճի ափին։

Նամականիշեր Նամականիշեր և փոստային արտադրանք
Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1650-ամյակը

Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1650-ամյակը

Թողարկմանօրը` 19 հունիսի 2012թ.
Դիզայնը` Աշոտ Եղիազարյան
Տպարանը` Cartor, Ֆրանսիա
Նամականիշիչափսը` 35,0 x 66,0 մմ
Գեղաթերթիկիչափսը` 84,0 x 108,0 մմ
Տպաքանակը` 30 000