Մանրամասն
Հետևել

The Opera House in Armenia boasts a tradition of centuries; its foundation and the first period of activity in Yerevan go back to the second half of the 19th century.

Նամականիշեր Նամականիշեր և փոստային արտադրանք
Գայի (Հայկ Բժշկյանցի) ծննդյան 125-ամյակը

Գայի (Հայկ Բժշկյանցի) ծննդյան 125-ամյակը

Թողարկմանօրը` 05 դեկտեմբերի 2012թ.
Դիզայնը` Հարություն Սամուելյան
Տպարանը` Cartor, Ֆրանսիա
Չափսը` 24,0 x 40,0 մմ
Տպաքանակը` 40 000