Մանրամասն
Հետևել
Նամականիշեր Նամականիշեր և փոստային արտադրանք
Հայաստանի Հանրապետության Անկախության տոն

Հայաստանի Հանրապետության Անկախության տոն

Թողարկմանօրը` 22 սեպտեմբեիր 2010թ.
Դիզայնը` Հարություն Սամուելյան

Տպարանը` Lowe Martin Group, Կանադա
Չափսերը` 40,0 x 24,5 մմ
Տպաքանակը` 50 000