Մանրամասն
Հետևել

Հայրավանք, Հայր Հովհաննու վանք, Մարդաղավնյաց վանք, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք գյուղի հյուսիս-արևելյան կողմում, Սևանա լճի ափին։

Նամականիշեր Նամականիշեր և փոստային արտադրանք
Հայաստանի Հանրապետության Անկախության տոն

Հայաստանի Հանրապետության Անկախության տոն

Թողարկմանօրը` 22 սեպտեմբեիր 2010թ.
Դիզայնը` Հարություն Սամուելյան

Տպարանը` Lowe Martin Group, Կանադա
Չափսերը` 40,0 x 24,5 մմ
Տպաքանակը` 50 000