Մանրամասն
Հետևել
Նամականիշեր Նամականիշեր և փոստային արտադրանք
Ամանոր

Ամանոր

Թողարկմանօրը`18 դեկտեմբերի 2009թ.
Դիզայնը` Ստեփան Ազարյան

Տպարանը` Letra Viva S.A., Արգենտինա
Չափսերը` 50,0 x 50,0 x 50,0 մմ
Տպաքանակը` 50 000