COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ հնարավոր են առաքման ժամկետների ուշացումներ:

Մանրամասն
Հետևել

Նվիրաբերել

Ֆինանսական ծառայություններ Այլ ծառայություններ
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» վարկային զեկույցի տրամադրում

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» վարկային զեկույցի տրամադրում

«Հայփոստ» ՓԲԸ և «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ մեկնարկել են համատեղ ծրագիր, որը թույլ է տալիս բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հաճախորդներին տեղում պատվիրել և ստանալ իրենց վարկային պատմությունը: Հայտնի է, որ մինչ այժմ վարկային զեկույցը կամ վարկային պատմությունը քաղաքացիները կարող էին ստանալ միայն «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ գրասենյակում՝ ՀՀ, ք.Երևան, Խորենացի 15, 9-րդ հարկ հասցեում:


«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի և «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի համագործակցության շնորհիվ՝ հաճախորդներն առանց անհարմարություն կրելու և հավելյալ ժամանակ ծախսելու, կարող են ստանալ իրենց վարկային զեկույցը «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի մոտակա փոստային բաժանմունքում:


Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ.

Ֆիզիկական անձ՝

Անձամբ դիմելու դեպքում՝

  • Վարկային զեկույց ստանալու դիմում
  • Սուբյեկտի անձնագիրը և դրա պատճենը

Լիազորված անձի
կողմից դիմելու դեպքում ներկայացվող փաստաթղթերը՝

  • Լիազորագիր (նոտարական վավերացմամբ)
  • Լիազորված անձի անձնագիրը և դրա պատճեն

Իրավաբանական անձ՝

Գործադիր մարմնի կողմից դիմելու դեպքում՝

  • Վարկային զեկույց ստանալու դիմում,
  • Սուբյեկտի պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականի բնօրինակը և պատճեն,
  • Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագիրը և անձնագրի պատճեն

Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոխարեն այլ անձի ներկայանալու դեպքում`

  • Լիազորագիր` տրված Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից,
  • Լիազորված անձի անձնագիր և գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագրի պատճեն

Ծառայության արժեքը՝


Ֆիզիկական անձանց տրվող վարկային զեկույց

Ծառայության արժեք

«ՀայՓոստ» ՓԲԸ միջնորդավճար

ՍՊ3 Սպառողական վարկային զեկույց՝ ամբողջական

1,400 դրամ

1% (նվազագույնը՝ 300 դրամ)

ՍՊ3 Սպառողական վարկային զեկույց՝ ամբողջական + ԱՔՌԱ սքոր զեկույց

1,700 դրամ

1% (նվազագույնը՝ 300 դրամ)


Իրավաբանական անձանց տրվող վարկային զեկույց

Ծառայության արժեք

«ՀայՓոստ» ՓԲԸ միջնորդավճար

ԱՌ3 առևտրային վարկային զեկույց՝ ամբողջական

3,000 դրամ

3%