COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ հնարավոր են առաքման ժամկետների ուշացումներ:

Մանրամասն
Հետևել

The Opera House in Armenia boasts a tradition of centuries; its foundation and the first period of activity in Yerevan go back to the second half of the 19th century.

Ֆինանսական ծառայություններ Այլ ծառայություններ
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» վարկային զեկույցի տրամադրում

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» վարկային զեկույցի տրամադրում

«Հայփոստ» ՓԲԸ և «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ մեկնարկել են համատեղ ծրագիր, որը թույլ է տալիս բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հաճախորդներին տեղում պատվիրել և ստանալ իրենց վարկային պատմությունը: Հայտնի է, որ մինչ այժմ վարկային զեկույցը կամ վարկային պատմությունը քաղաքացիները կարող էին ստանալ միայն «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ գրասենյակում՝ ՀՀ, ք.Երևան, Խորենացի 15, 9-րդ հարկ հասցեում:


«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի և «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի համագործակցության շնորհիվ՝ հաճախորդներն առանց անհարմարություն կրելու և հավելյալ ժամանակ ծախսելու, կարող են ստանալ իրենց վարկային զեկույցը «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի մոտակա փոստային բաժանմունքում:


Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ.

Ֆիզիկական անձ՝

Անձամբ դիմելու դեպքում՝

  • Վարկային զեկույց ստանալու դիմում
  • Սուբյեկտի անձնագիրը և դրա պատճենը

Լիազորված անձի
կողմից դիմելու դեպքում ներկայացվող փաստաթղթերը՝

  • Լիազորագիր (նոտարական վավերացմամբ)
  • Լիազորված անձի անձնագիրը և դրա պատճեն

Իրավաբանական անձ՝

Գործադիր մարմնի կողմից դիմելու դեպքում՝

  • Վարկային զեկույց ստանալու դիմում,
  • Սուբյեկտի պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականի բնօրինակը և պատճեն,
  • Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագիրը և անձնագրի պատճեն

Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոխարեն այլ անձի ներկայանալու դեպքում`

  • Լիազորագիր` տրված Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից,
  • Լիազորված անձի անձնագիր և գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագրի պատճեն

Ծառայության արժեքը՝


Ֆիզիկական անձանց տրվող Վարկային զեկույց

Ծառայության արժեք

«ՀայՓոստ» ՓԲԸ միջնորդավճար

ՍՊ3 Սպառողական վարկային զեկույց՝ ամբողջական

1,440 դրամ

1% (նվազագույնը 100 դրամ)

ՍՊ3 Սպառողական վարկային զեկույց՝ ամբողջական + ԱՔՌԱ սքոր զեկույց

1,800 դրամ

1% (նվազագույնը 100 դրամ)


Իրավաբանական անձանց տրվող վարկային զեկույց

Ծառայության արժեք

«ՀայՓոստ» ՓԲԸ միջնորդավճար

ԱՌ3 առևտրային վարկային զեկույց՝ ամբողջական

2,880 դրամ

3%