Մանրամասն
Հետևել

The Opera House in Armenia boasts a tradition of centuries; its foundation and the first period of activity in Yerevan go back to the second half of the 19th century.

Ֆինանսական ծառայություններ Դրամական փոխանցում
Ria Money Transfer արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգով արագ դրամական փոխանցումներ

Ria Money Transfer արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգով արագ դրամական փոխանցումներ

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է
Ria Money Transfer
արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգով դրամական փոխանցումներ ֆիզիկական անձանց միջև: Այս համակարգի միջոցով հնարավոր է դրամական փոխանցումներ կատարել աշխարհի 150 երկրների ավելի քան 310000 սպասարկման կետերում:


Ria Money Transfer դրամական փոխանցումների ընդունումը և վճարումը իրականացվում է ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով, կամ հաճախորդի ցանկությամբ՝ ՀՀ դրամով:

Ria Money Transfer համակարգի միջոցով դրամական փոխանցման մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափը 5 000 USD/EUR կամ դրան համարժեք ՀՀ դրամ:


RIA Money Transfer համակարգով դրամական փոխանցումը հասանելի է դառնում 5-30 րոպեի ընթացքում:


Փոխանցումը համակարգում պահպանվում է 30 օր: Ժամկետը լրանալու, ստացողի չներկայանալու կամ փոխանցումից հրաժարվելու դեպքում դրամական փոխանցումը վերադարձվում է ուղարկողին: Եթե նշված ժամկետում ստացողը չի ներկայացել, գումարը և միջնորդավճարը վերադարձվում են ուղարկողին:Ria money transfer համակարգով ընդունվող դրամական փոխանցումների սակագներն են՝


Երկիր

Միջնորդավճար

Ֆրանսիա, Բելգիա, Գերմանիա, Իտալիա, Իսպանիա

2.5% նվազագույնը 3.50 USD/EUR համարժեք դրամ

Լեհաստան, Թուրքիա, Կանադա, ԱՄՆ


3.5% նվազագույնը 5.50 USD/EUR համարժեք դրամ


Տաջիկստան, Ղրղզստան, Ղազախստան, Բելառուս, Լատվիա, Ուզբեկստան, Էստոնիա


2.5% նվազագույնը 3.50 USD/EUR համարժեք դրամ

ՌԴ, Մոլդովա


1.5% նվազագույնը 1.25 USD/EUR համարժեք դրամ

Ուկրաինա, Վրաստան


1.8% նվազագույնը 1.50 USD/EUR համարժեք դրամ


Չեխիա


1.5% նվազագույնը 2.50 USD/EUR համարժեք դրամ


Բուլղարիա


2.5% նվազագույնը 5 USD/EUR համարժեք դրամ


Լիտվա


2.0% նվազագույնը 5 USD/EUR համարժեք դրամ


Մեծ Բրիտանիա


1.5% նվազագույնը 3.50 USD/EUR համարժեք դրամ


Այլ երկրներ


3% նվազագույնը 3.50 USD/EUR համարժեք դրամՄիջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից, Հայաստանի Հանրապետությունում՝ միայն ՀՀ դրամով:


Ի՞նչպես ուղարկել.

- Այցելում եք մոտակա փոստային բաժանմունք,

- Ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,

- Հայտնում եք ստացողի անունը, ազգանունը, հասցեն (քաղաքը, երկիրը), փոխանցման գումարի չափը,

- Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը լրացնում է փոխանցման դիմումը,

- Վճարում եք փոխանցման գումարը և միջնորդավճարը,

- Փոստային բաժանմունքի աշխատակիցը Ձեզ տրամադրում է փոխանցման համարը/կոդը/,

- Ստացողին տեղեկացնում եք փոխանցված գումարի վերաբերյալ և հայտնում փոխանցման համարը (կոդը):


Ի՞նպես ստանալ.

  • Այցելում եք մոտակա փոստային բաժանմունք,
  • Ներկայացնում եք անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար /,
  • Ներկայացրնում եք փոխանցման համարը/կոդը/ փոստային բաժանմունքի աշխատակցին և ստանում գումարը /գումարը վճարելիս միջնորդավճար չի գանձվում/:


Դրամական փոխանցումները վճարվում են բացառապես փոխանցման վրա նշված անձանց կամ լիազորված անձին` նոտարական վավերացում ստացած լիազորագրի հիման վրա: Այլ պետությունում տրված լիազորագիրը պետք է հաստատված լինի ապոստիլով, եթե ՀՀ միջազգային պայմանգրերով այլ բան սահմանված չէ:
Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն.

Դրամական փոխանցումը ենթակա է փոփոխման միայն այն դեպքում, երբ տվյալ փոխանցումը դեռևս վճարված չէ:

Փոփոխման ենթակա են միայն ստացողի վավերապայմանները:


Դրամական փոխանցումը կատարելիս "ՀայՓոստ" ՓԲԸ հաճախորդին պետք է տրամադրի յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող փաստաթուղթ, որտեղ նշված է փոխանցվող գումարի չափը, միջնորդավճարի չափը, արժույթը և այլ մանրամասներ:


Համակարգի սպասարկման կետերի, համակարգի մասնակից կազմակերպությունների և այլ տեղեկատվությունների համար կարող եք այցելել https://www.riamoneytransfer.com ինտերնետային կայք կամ զանգահարել (+37410) 514 514, (+37410) 514 584, (+374 10) 514 526 հեռախոսահամարներով: