Մանրամասն
Հետևել

The Republic Square (Armenian: Հանրապետության հրապարակ Hanrapetu'tyan Hraparak) is the large central town square in Yerevan, The square was designed by architect Alexander Tamanian within the 1924 main plan of Yerevan city. 

Հաճախորդի իրավունքը

Փոստային կապի ազգային օպերատորին առաջարկություններ, դիմումներ, պահանջներ և բողոքներ ներկայացնելու կարգը


1. Փոստային ծառայությունների` փոստային առաքանու ընդունման և ուղարկման վերաբերյալ պահանջներ և դիմումներ
2. Այլ բնույթի պահանջներ , առաջարկություններ, դիմումներ և բողոքներ

1. Փոստային առաքանու ընդունման և ուղարկման վերաբերյալ պահանջներ և դիմումներ.
Փոստային կապի ծառայությունից օգտվողն իրավունք ունի փոստային կապի ազգային օպերատորին, համաձայն նախատեսված դիմումի ձևի պահանջելու տեղեկատվություն փոստային առաքանու ընդունման և ուղարկման վայրի վերաբերյալ: Փոստային առաքանու ընդունման և ուղարկման վայրի վերաբերյալ փոստային կապի ազգային օպերատորին ներկայացված պահանջները և բողոքները գրանցվում և քննարկվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, միջազգային պայմանգրերով սահմանված կարգով և ժամկետներում:
2. Այլ բնույթի պահանջներ, առաջարկություններ, դիմումներ և բողոքներ


Այլ բնույթի պահանջները, առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները կարող են ներկայացվել
1. "ՀայՓոստ" ՓԲԸ գրասենյակ,
2. զանգահարելով /010/ 514-514 տեղեկատու հեռախոսահամարին.

1. Յուրաքանչյուր քաղաքացի և իրավաբանական անձ կարող է ներկայացնել առաջարկություններ, դիմումներ և բողոքներ "ՀայՓոստ" ՓԲԸ-ի գրասենյակ: Ներկայացված առաջարկությունները դիմումները և բողոքները ստացման օրը գրանցվում են գրասենյակում: Առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկվում են համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից: Համապատասխան ստորաբաժանումում քննարկվելուց հետո կազմվում է գրավոր պատասխան և ներկայացվում է դիմորդին:
2. Յուրաքանչյուր ոք կարող է դիմել և ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն, այդ թվում նաև պահանջներ, առաջարկություններ, դիմումներ և բողոքներ ներկայացնելու կարգի վերաբերյալ ` զանգահարելով /010/514-514 տեղեկատու հեռախոսահամարին:
3. Ընկերության կողմից մատուցվող դրամական (փողային) փոխանցումների ծառայությունների շրջանակներում կնքվող գործարքների ընթացքում ծագող դիմում-բողոքները հաճախորդները կարող են ներկայացնել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Ֆիզիկական անձ հաճախորդը հնարավորություն ունի ներկայացնելու ընկերության և հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Ընկերությունը Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ համաձայնագիր չի կնքել: