Մանրամասն
Հետևել
Ֆինանսական ծառայություններ
Դրամական փոխանցում
Ria Money Transfer արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգով արագ դրամական փոխանցումներ
Converse Transfer համակարգով արագ դրամական փոխանցումներ
Փոստային միջազգային դրամական փոխանցումներ
Փոստային էլեկտրոնային ներհանրապետական դրամական փոխանցումներ
SIGUE արտասահմանյան համակարգով արագ դրամական փոխանցումներ (նախկին COINSTAR)
FORSAGE համակարգով արագ դրամական փոխանցումներ
Վճարումներ և հավաքագրումներ
Սոցիալական վճարումներ
Կոմունալ վարձավճարներ
Էլեկտրաէներգիայի վարձավճարներ
Խմելու ջրի վարձավճարների հավաքագրում Երևան քաղաքում
Խմելու ջրի և ջրաչափերի վարձավճարների հավաքագրում ՀՀ մարզերում
Բնական գազի վարձավճարների հավաքագրում
Ոռոգման ջրի վարձավճարների հավաքագրում
«ՎիվաՍել-ՄՏՍ» ծառայության վարձավճարների հավաքագրում
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ ծառայության վարձավճարների հավաքագրում
Հարկերի, տուրքերի և այլ պետական վճարների ընդունում
Այլ ծառայություններ
Հայաստանի պարտադիր կենսաթոշակային տեղեկատվական համակարգ (AMPIS)
Ճամփորդական ապահովագրություն
ԱՊՊԱ դիմում
Ապահովադրի տվյալներ
Շահագործման նպատակը
Ապահովագրական ընկերություն